استخر صدرا تبریز

خرید بلیط

همراهان عزیز استخر صدرا ، تخفیف ویژه 50 درصدی مخصوس تک جلسه ای تخفیف دار آقایان به تعداد محدود در مورخ 30 مهرماه در ساعت 18 الی 22 قابل خرید می باشد.
توجه : زمان استفاده از بلیط خریداری شده پنجشنبه مورخ 3 آبان ماه ساعت 16 الی 18 می باشد.